Alle hjernens funksjoner styrkes ved fysisk aktivitet

Visste du at fire minutters fysisk aktivitet gir deg økt oppmerksomhet i én time etterpå?
SATS
Kategori
Treningstips

Hjernen er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet

For tredve år siden var hjerneforskere sikre på at nerveceller i hjernen ikke kunne nydannes. Men på slutten av 1990-tallet oppdaget noen forskere i USA at når rotter og mus fikk løpe fritt på løpehjul i burene sine, så vokste den delen av hjernen deres som utgjør hukommelsessenteret vårt (hippocampus). Ti år senere ble det vist at ikke bare rotter og mus kunne løpe seg til flere nerveceller og bedre hukommelse; nøyaktig det samme skjer i våre hjerner!

Den norske hjerneforskeren Ole Petter Hjelle har skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp» og forteller at fysisk aktivitet gir oss økt oppmerksomhet, bedre hukommelse og gjør oss mer kreative:


Når du trener skilles det ut flere kjemiske stoffer, og disse stoffene har vist seg å styrke så godt som alle hjernefunksjonene våre.


Hjelle forklarer at det er blant annet er tre slike kjemiske stoffer, som kalles vekstfaktorer, i hjernen og fysisk aktivitet øker altså produksjonen av disse stoffene:

- For å oversette til et mer folkelig språk, så er fysisk aktivitet viktig for både ivaretagelse av hjerneceller og hjernens funksjoner, men også for nydannelse av nye nerveceller. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressmestring, læring, hukommelse, kreativitet, konsentrasjon og intelligens. I tillegg vil et aktivt liv beskytte deg mot depresjon og angst og gi deg betydelig redusert risiko for demens.

Hvor mye må vi trene før vi blir smartere?

- Det er det beste av alt, det er ikke så mye som skal til! Én gåtur om dagen har vist seg å redusere risikoen for demens med inntil 50 prosent. Og kun fire minutters fysisk aktivitet gir deg økt oppmerksomhet i en time etterpå! Tenk hva denne kunnskapen kunne gjort for små seksåringer i førsteklasse som kjenner at det kribler i hele kroppen når de er tvunget til å sitte stille så lenge!

Hjelle blir engasjert når han snakker om barn og fysisk aktivitet. Han har også ledet arbeidet med HOPP-prosjektet (Helsefremmende OPPvekst)* der målet er å fremme helse, trivsel, kreativitet og læring for barn ved å innføre én time aktiv læring per dag. Aktiv læring er en undervisningsform hvor elevene har fysisk aktivitet samtidig med undervisningen, for eksempel matte-stafett. Studien ferdigstilles i 2020, men allerede nå ser man tydelige positive effekter ved å la barn være mer fysisk aktive i skolen.

- I løpet av de fire årene studiene har pågått er det mye som tyder på at antall ADHD-diagnoser for gutter i 1-7 klasse har blitt betydelig redusert. I tillegg ser vi en tydelig økning i aktivitetsnivået til foreldrene. Dette gir store samfunnsøkonomiske gevinster i tillegg til bedre folkehelse. Jeg er ikke i tvil: skal vi gjøre noe med folkehelsen må vi starte med de minste, ja allerede i barnehagen!

Umiddelbar effekt i hjernen ved fysisk aktivitet

Du lurer kanskje på hvor lenge du må drive på med fysisk aktivitet før du merker en effekt? Må du holde på i månedsvis eller merker du en umiddelbar effekt?

Også her har Hjelle gode nyheter!

- Du behøver ikke holde på lenge. Fysisk aktivitet har både varige og umiddelbare effekter på hukommelsen din. En studie i USA viste at selv personer med dårlig kondisjon som trente rett før en hukommelsestest, skåret høyere enn personer med god kondisjon som ikke trente rett før testen.

Fysisk aktivitet gir også en umiddelbar effekt på hjernen vår i form av frigjøring av blant annet endorfiner og dopamin, som begge gir oss en lykkerus og økt energi. Har du for eksempel noen ganger hoppet over hauger av rot på vei ut døren til trening? Og tenkt at du egentlig heller burde holdt deg hjemme og ryddet, og kjent at rotet virker litt uoverkommelig? Men så skjer det noe mens du trener og når du kommer hjem virker ikke lenger rotet så uoverkommelig? Det er endorfiner og dopamin som rett og slett har gitt deg rosa solbriller – hele verden virker på en måte enklere!

Bedre resultater med fysisk aktivitet

Forskning viser at studenter har stor effekt av fysisk aktivitet, for bedre læring og bedre resultater. I en undersøkelse i USA delte de en klasse i to, og gav den ene halvparten en time med fysisk aktivitet i stedet for matte én time i uken. Den andre halvparten beholdt mattetimen og fikk ikke fysisk aktivitet. Etter en stund gjennomførte de en prøve i klassen der det viste seg at den delen av klassen som hadde fysisk aktivitet i stedet for matte, altså én time mindre i uken med matte, gjorde det bedre på prøven enn de som hadde beholdt mattetimen!

Hvilken treningsform gir best effekt på hjernen?

Vi mennesker ønsker oss alltid snarlige resultater og kortest mulig vei til målet. Og da er det interessant å vite om det er en form for trening som er bedre enn andre når det gjelder hjernens funksjoner?

- All trening gir en gevinst, ikke minst med tanke på endorfiner og dopamin som nevnt over. Men for optimal effekt må du få opp pulsen, og såkalt høyintensiv trening gir den beste effekten på hjernehelsen din. Går du på gruppetimer der det er litt trinn og kombinasjoner utfordrer du virkelig hjernen og henter ut den største gevinsten!

Kilder:

Ole Petter Hjelle, "Sterk hjerne med fysisk aktivitet"