FAQ SATS Together

Her finner du svar på vanlige spørsmål om SATS Together.

Hva er SATS Together?
SATS Together er et medlemskap for barn og ungdommer i alderen 11–14 år. En av barnets foresatte må være medlemmer og ha tilgang til de samme sentrene som barnet har i sitt medlemskap. Ved inngåelse av medlemskapet kan den foresatte oppgi andre medlemmer over 18 år som barnet også kan trene sammen med, i tillegg til seg selv. Medlemskapet innledes med et første obligatorisk møte med en personlig trener, for å sikre at barn og foresatt lærer å trene på en korrekt og sikker måte. Etter denne gjennomgangen får barnet trene i SATS sine lokaler sammen med den foresatte og andre på forhånd godkjente medlemmer over 18 år. De får også delta på stort sett samtlige gruppetreningstimer sammen med forelderen (unntak er Hot-timer).

Hva slags medlemskap er SATS Together, og hva koster det?
SATS Together er et medlemskap for barn og ungdommer fra 11 til 14 år. Prisen er 50% av et vanlig medlemskap. Medlemskapet inkluderer én økt med en personlig trener som må gjennomføres sammen med en foresatt. Medlemskapet kan inngås fra den dag barnet fyller 11 år og fram til den dagen barnet fyller 15 år.

Er SATS Together-medlemskapet personlig?
Ja, akkurat som et vanlig medlemskap er SATS Together-medlemskapet personlig og kan ikke benyttes av flere barn i samme familie.

Hvilke sentre kan man trene på?
Et SATS Together-medlem kan som andre medlemmer velge hvilke sentre, tilganger og tjenester denne ønsker å ha inkludert i sitt medlemskap. Dog kan barnet kun trene på de sentrene som den foresatte og andre på forhånd godkjente myndige medlemmer som barnet kan trene sammen med, har i sitt medlemskap. Togethermedlemskap kan dog ikke inngås på de av våre SATS-sentre som er delvis bemannet, da aldersgrensen her er 15 år. Disse sentrene er SATS Lund, SATS Sentrum Kristiansand, SATS Storhaug, SATS Forus, SATS Åssiden og SATS Strømsø.

Hvem kan kjøpe medlemskapet SATS Together?
Barn og ungdommer i alderen 11–14 år kan tegne medlemskap gjennom foresattes underskrift fra den dag barnet fyller 11 år og fram til den dagen barnet fyller 15 år. De får da trene sammen med forelderen sin (eller en annen myndig person godkjent av foresatt) som er SATS-medlem.

Hva forplikter jeg meg til når jeg kjøper et SATS Together-medlemskap?
Forelderen (eller en annen myndig person godkjent av foresatt) har ansvar for å booke det første obligatoriske møtet med en personlig trener. Hensikten med denne introduksjonen er å sikre at den ansvarlige voksne og barnet/ungdommen får kunnskap om å trene på en korrekt og sikker måte før de begynner å trene sammen. Som ansvarlig voksen forplikter du deg også til å sørge for at SATS sine ordensregler følges.

Hvilke gruppetreningstimer inngår i medlemskapet?
Stort sett alle gruppetreningstimer inngår i medlemskapet, med et fåtall unntak som Hot-timer. For sykkeltimer og timer med pilatesball bør deltakeren være minst 150 cm høy for å kunne bruke utstyret på en passende måte. Den foresatte som skal trene med barnet, må også ha tilgang til gruppetimer i sitt medlemskap for at både barnet og den foresatte skal kunne delta.

Hvorfor tilbyr SATS trening for barn og ungdommer?
Vi ønsker å bidra til at barn og ungdommer skal bli mer fysisk aktive. I dag kuttes det i skolenes gymtimer, og barna/ungdommene får ikke mulighet til å være fysisk aktive i den grad de trenger. Vi vil være et supplement til skoleidretten og inspirere både barn og voksne til å bevege seg og være aktive i hverdagen. Dessuten tilbyr SATS Together en annen fordel for medlemmene våre: Tiden med familien er viktig, og derfor vil vi gi medlemmene mulighet til å være sammen med barna sine også i et treningsmiljø.

Må barnet alltid trene sammen med den foresatte eller en annen voksen?
Ja, all trening skal skje sammen med en foresatt (eller en annen myndig person godkjent av foresatt). Dette gjelder både ute på treningsområdet og i gruppetreningstimene. Hvis barnet trener med en PT, trenger ikke forelderen å delta.

Kan en forelder ta med seg flere barn med SATS Together-medlemskap samtidig?
Nei. For hvert barn som trener, skal det være en ansvarlig voksen person.

Hvordan kjøper jeg medlemskapet?
Medlemskapet kan kjøpes på alle SATS-sentre, med unntak av SATS-sentrene nevnt over, hvor aldersgrensen er 15 år.

Hva skjer med medlemskapet når ungdommen fyller 15 år?
Medlemskapet fortsetter å løpe den dagen ungdommen fyller 15 år, men det endres automatisk til Youth og 20% rabatt.

Hvordan bookes plass på gruppetreningstimene dersom barnet har tilgang til dette i sitt medlemskap?
Booking skjer på samme måte som for et vanlig medlemskap: Gruppetreningstimen bookes via her eller i appen. Innlogg er registrert e-post (dersom dette ikke er den samme som betaler, da benyttes i stedet medlemsnummer) og fødselsdato 8 siffer.

Hvordan kvalitetssikrer SATS at barna/ungdommene trener sikkert?
For å sikre at barn og ungdommer trener på en korrekt og sikker måte, innledes SATS Together med et obligatorisk møte med en personlig trener. Her får den ansvarlige voksne og barnet/ungdommen en felles gjennomgang fra en utdannet personlig trener.

Hvilken utdanning har personlige trenere (PT) for barn og ungdommer på SATS?
Samtlige personlige trenere på SATS har en utdanning i personlig trening. De er også kurset spesielt på trening for barn og ungdommer, for å sikre at de trener på en korrekt og sikker måte.

Kan barnet mitt kjøpe personlig trening (PT)?
Ved noen treningssentre har vi spesialutdannede personlige trenere for barn. Forhør deg på det aktuelle senteret.

Må jeg også være med å trene når barnet mitt trener med en PT?
Nei. Hvis man har kjøpt personlig trening, trenger ikke den voksne å være med på disse øktene.

Får barnet mitt gå på rehabiliteringstrening på SATS?
Ja, vi tar imot barn og ungdommer i henhold til gjeldende rutiner.

Hvordan ser SATS på det å la barn trene i ung alder?
Vår målsetting med SATS Together er at barna og ungdommene skal ha det gøy og få et positivt syn på bevegelse, noe som legger grunnlaget for en fortsatt sunn livsstil.

Mer om SATS Together

FAQ SATS Together

Her finner du svar på vanlige spørsmål om SATS Together.

FAQ Styrketrening for barn

Spørsmål og svar om styrketrening for barn.