Outdoor Ashtanga Yoga har samme innhold som når klassen holdes innendørs. Oppmøte på senter. Husk å ta på klær etter vær. Ashtanga Yoga er en dynamisk yogaform hvor du gjøre en fast sekvense med yogastillinger. Serien av yoga stillinger vil utvikle og øke din styrke, utholdenhet og fleksibilitet. For å delta på timen må du ha med deg egen yogamatte. Vi selger yogamatter på senteret.

Ashtanga Yoga er for alle som vil gjøre en dynamisk form for yoga som styrke hele kroppen, gjør deg mer fleksibel og utholdende. Klassen avsluttes med en dyp avspenning. Kom å erfare kraften i det å holde fokus og å puste i takt med alle bevegelser.Vi underviser Ashtanga Yoga i tråd med det tradisjonelle formatet og sekvensen. Denne klassen er fra første serien i Ashtanga systemet, også kalt Primary Serie. Klassen starter med solhilsener, A og B, fortsetter med forskjellige stående stillinger, sittende stillinger og avsluttes med noen opp ned øvelser og avspenning. Hele serien av yogastillinger er linket sammen med Vinyasa’s, bevegelser i takt med pusten og du går fra en stilling til en annen med faste, flytende bevegelser.Den originale årsaken for å gjøre Ashtanga yoge, var å rense kropp og sinn. Denne yogastilen ble introdusert til vesten gjennom elever av den nå avdøde grunnleggeren K. Sri Pattabhi Jois. Da David Williams og Nancy Gilgoff brakt Jois til å undervise i USA, så vi den første spiren til at Ashtanga skulle bli spredt i snart hele verden. Pattabhi Jois døde i 2009, men institutet han etablert i Mysore, India, drives videre av hans barnbarn K. Sharat Jois. Ashtanga Vinyasa Yoga fortsetter tradisjonen ved at mange fantastiske lærere fortsetter å undervise denne yogaformen. I tillegg til K. Sharat Jois, så kan vi nevne navn som Manju Jois, Nancy Gilgoff, David Swenson, John Scott, Eddie Stern, Kino Mcgregor og mange andre internasjonale og nordiske velrenomert lærere. Denne yogastilen er også opphavet til mange andre former for yoga, for eksempel; Vinyasa Flow Yoga, Yoga for Athletes og Power Yoga. Det er en form for yoga som gjøres over hele verden, av begge kjønn og av mange forskjellige aldersgrupper. En stor fordel med Ashtanga Yoga er at når du først har blitt kjent med sekvensen og stillingen, kan du delta på klasser hvor som helst i verden. Serien og yoga stillingene vil alltid være det samme.

 • Kondisjon
  0/4
 • Styrke
  3/4
 • Fleksibilitet
  4/4
 • Balanse
  3/4
 • Intensitet
  2/4
 • Koreografi
  0/4